Αντιδραστήρια (40)

Αντικειμενοφόρες Πλάκες (5)

Δίσκοι Ευαισθησίας (65)

Θρεπτικά Υλικά (48)

Καλυπτρίδες (3)

Πιπέτες (4)

Ρύγχη (9)

Στατώ Σωληναρίων (2)

Σωληνάρια (12)

Σωληνάρια Αιμοληψίας (23)

Τεστ Ταχείας Διάγνωσης (10)

Τρυβλία Κενά (4)