Οι όροι χρήσεις υπόκεινται στους Νόμους του Ελληνικού κράτους.

Εφόσον αποστέλλετε ηλεκτρονικά μηνύματα στην ιστοσελίδα μας, παραχωρείτε στην εταιρεία μας το δικαίωμα να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας, μέσω της αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος ή με άλλο τρόπο που έχει γίνει δεκτός από εσάς.

Κάθε πληροφορία που βρίσκεται εντός της ιστοσελίδας μας είτε αυτή αφορά τα προϊόντα, το ψηφιακό υλικό, τις πληροφορίες, τα κείμενα ή οτιδήποτε άλλο αναρτάται εντός αυτής, υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία της εταιρείας μας και επιφυλασσόμαστε για οποιαδήποτε περεταίρω ενέργεια σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια πράξη που δε συνάδει με τους παρόντες όρους λειτουργίας της ιστοσελίδας μας.

Δεν επιτρέπεται σε οποιονδήποτε να χρησιμοποιήσει το όνομα της εταιρείας  μας ή κάποιο σύνδεσμο της ιστοσελίδας μας με τρόπο προσβλητικό ή μειωτικό για την υπόστασή της.

Η ιστοσελίδα μας, η εταιρεία μας και όσοι την στελεχώνουν, δε φέρουν καμία ευθύνη που εγείρει διεκδικήσεις αποζημιώσεων ή άλλων εξόδων για τυχόν βλάβες που ενδέχεται να συμβούν ακουσίως σε χρήστες της, σε περίπτωση που προσβληθούν από κάποιον ηλεκτρονικό ιό ή αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα από άλλα βλαπτικά στοιχεία που συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο αν αγνοία μας με την ιστοσελίδα μας.