Σύντομα κοντά σας!

Τηλέφωνο: 2310 915 921
Fax: 2310 919 701
Email: info(at)lazosmedical.gr
Διεύθυνση: Πεστών 50,Τ.Κ. 544 53, Θεσσαλονίκη

Σύντομα κοντά σας!

Τηλέφωνο: 2310 915 921
Fax: 2310 919 701
Email: info(at)lazosmedical.gr
Διεύθυνση: Πεστών 50,Τ.Κ. 544 53, Θεσσαλονίκη