Αναστημόμετρα (3)

Οξύμετρα (2)

Οφθαλμοσκόπια (1)

Χρονόμετρα (2)

Ωτοσκόπια (3)