Κηλεπίδεσμοι (2)

Κοιλιά (4)

Αγκώνας (3)

Αντίχειρας (6)

Αστράγαλος (6)

Αυχένας (5)

Γόνατο (6)

Καρπός (9)

Μέση (6)

Ομφαλοκύλη (1)

Πλάτη (4)

Πόδι (17)

Ώμος & Χέρι (3)